Trung tâm TPHCM sẽ gồm Phố Đông và Phố Tây 15-04-2014
Để mở rộng khu trung tâm, TPHCM đã quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm thành khu đô thị trung tâm mới. Với việc ghép thêm Thủ Thiêm, trung tâm TPHCM sẽ gồm Phố Tây là khu trung tâm hiện hữu và Phố Đông là khu trung tâm mới.
Các dịch vụ khác