Tuyển dụng nhân viên kế toán 26-07-2013

- Lập các báo cáo thuế và các tài liệu liên quan đến thuế; 
- Lập và kiểm tra các báo cáo doanh thu, chi phí và các báo cáo tài chính; 
- Chuẩn bị các kế hoạch tài chính cho công ty; 
- Lập chứng từ ngân hàng, giao dịch với các ngân hàng, cập nhật kịp thời các nghiệp vụ vào sổ sách.

  • Close

Mô tả Công việc

* Lập các báo cáo thuế và các tài liệu liên quan đến thuế; 
* Lập và kiểm tra các báo cáo doanh thu, chi phí và các báo cáo tài chính; 
* Chuẩn bị các kế hoạch tài chính cho công ty; 
* Lập chứng từ ngân hàng, giao dịch với các ngân hàng, cập nhật kịp thời các nghiệp vụ vào sổ sách. 
* Ghi nhận và theo dõi các chi phí thanh toán qua ngân hàng.
* Thực hiện sổ sách theo luật kế toán và quy định của Công ty; 
* Đảm bảo chính xác các nghiệp vụ kế toán phát sinh; 
* Theo dõi các khoản công nợ đối với khách hàng và nhà cung cấp;
* Các công việc khác theo phân công.

Kỹ năng yêu cầu

 

- Tốt nghiệp Đại học khối Kinh tế, chuyên nghành Tài chính kế toán.
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, đủ kinh nghiệm sử lý độc lập.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán chuyên dụng.
- Thành thạo MS Office (Word, Excel, Powerpoint)
- Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm với công việc.

Các dịch vụ khác