Tuyển dụng nhân viên kinh doanh 26-07-2013

Phát triển kinh doanh dịch vụ vệ sinh công nghiệp. Chăm sóc khách hàng hiện có nhằm duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng. Phối hợp với các bộ phận triển khai thực hiện dịch vụ cho khách hàng.

  • Close

Mô tả Công việc

- Phát triển kinh doanh dịch vụ vệ sinh công nghiệp.
- Chăm sóc khách hàng hiện có nhằm duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.
- Phối hợp với các bộ phận triển khai thực hiện dịch vụ cho khách hàng.

Kỹ năng yêu cầu

- Có kinh nghiệm liên quan.
- Anh Văn giao tiếp, vi tính VP.
- Tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanh, Marketing.

Thông tin khác 

- Kinh nghiệm: 1 - 2 Năm.

Các dịch vụ khác