Tuyển dụng nhân viên nhân sự 26-07-2013

+ Search hồ sơ ứng viên, sàn lọc hồ sơ, phỏng vấn onphone và phỏng vấn ứng viên theo quy trình của công ty.
+ Điều phối và sắp xếp thời gian tiếp nhận nhân viên mới tại công ty
+ Theo dõi nhân viên mới theo từng giai đoạn

  • Close

Mô tả công việc:
+ Search hồ sơ ứng viên, sàn lọc hồ sơ, phỏng vấn onphone và phỏng vấn ứng viên theo quy trình của công ty.
+ Điều phối và sắp xếp thời gian tiếp nhận nhân viên mới tại công ty
+ Theo dõi nhân viên mới theo từng giai đoạn
- Quản lý hồ sơ nhân viên mới
- Update và hoàn thiện quy trình tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân viên công ty.
- Thực hiện các công việc nhân sự khác theo sự sắp xếp phân công của quản lý.
Yêu cầu khác:
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm.
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
- Nam, Nữ trên 22 tuổi, có sức khỏe tốt
- Ưu tiên đặc biệt với ứng viên đã từng làm nhân sự vệ sinh công nghiệp.

Các dịch vụ khác