Tuyển nhân viên vệ sinh, tạp vụ liên tục. 18-07-2013

Làm việc bán thời gian hoặc toàn thời gian. Lương cao, chế độ tốt, môi trường làm việc chuyên nghiệp. Điều kiện: Nam, nữ từ 18 -> 45 tuổi, sức khỏe tốt, trung thực, chiu khó. Có phương tiện đi lại.

  • Close

Làm việc bán thời gian hoặc toàn thời gian. Lương cao, chế độ tốt, môi trường làm việc chuyên nghiệp. Điều kiện: Nam, nữ từ 18 -> 45 tuổi, sức khỏe tốt, trung thực, chiu khó. Có phương tiện đi lại.

Các dịch vụ khác